SIKA PROOF MEMBRANE MÀNG CHỐNG THẤM


"SIKA PROOF MEMBRANE MÀNG CHỐNG THẤM". Sản phẩm SIKA PROOF MEMBRANE MÀNG CHỐNG THẤM là sản phẩm Polyme tổng hợp ở dạng tấm hoặc cuộn, có hệ số thấm rất thấp, sử dụng để chống thấm cho công trình. SIKA PROOF MEMBRANE MÀNG CHỐNG THẤM sử dụng lót đáy bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh.

SIKA PROOF MEMBRANE MÀNG CHỐNG THẤM có độ bền hàng trăm năm được sử dụng để lót đáy bãi rác thải hợp vệ sinh theo quy trình tiêu chuẩn môi trường nhằm ngăn chặn nước rỉ rác ô nhiễm nguồn nước ngầm và môi trường xung quanh, ngăn nước mưa, thu khí ga, ngăn mùi, chống ô nhiễm... (SIKA PROOF MEMBRANE MÀNG CHỐNG THẤM)Thông tin "SIKA PROOF MEMBRANE MÀNG CHỐNG THẤM"


Màng chống thấm

Màng chống thấm

Màng chống thấm Màng chống thấm Solmax vị trí chiến lược hiệu quả để trang trải tất cả các vùng trên thế giới với chi phí cạnh tranh. Nhà máy đầu tiên Solmax, nằm ở 5km cảng Montreal, cung cấp nhanh chóng và dễ dàng đến Bắc và Nam Mỹ, Châu Âu, bờ biển Đại