MÀNG CHỐNG THẤM TỰ DÍNH GỐC BITUMEN


"MÀNG CHỐNG THẤM TỰ DÍNH GỐC BITUMEN". Sản phẩm MÀNG CHỐNG THẤM TỰ DÍNH GỐC BITUMEN là sản phẩm Polyme tổng hợp ở dạng tấm hoặc cuộn, có hệ số thấm rất thấp, sử dụng để chống thấm cho công trình. MÀNG CHỐNG THẤM TỰ DÍNH GỐC BITUMEN sử dụng lót đáy bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh.

MÀNG CHỐNG THẤM TỰ DÍNH GỐC BITUMEN có độ bền hàng trăm năm được sử dụng để lót đáy bãi rác thải hợp vệ sinh theo quy trình tiêu chuẩn môi trường nhằm ngăn chặn nước rỉ rác ô nhiễm nguồn nước ngầm và môi trường xung quanh, ngăn nước mưa, thu khí ga, ngăn mùi, chống ô nhiễm... (MÀNG CHỐNG THẤM TỰ DÍNH GỐC BITUMEN)Thông tin "MÀNG CHỐNG THẤM TỰ DÍNH GỐC BITUMEN"


Màng chống thấm giá rẻ

Màng chống thấm giá rẻ

Màng chống thấm giá rẻ Màng chống thấm giá rẻ Quý khách đang chuẩn bị dự án xây dựng thi công của mình cần sử dụng các loại màng chống thấm HDPE hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có tư vấn và giá tốt nhất. 1)      Bãi rác: . Lót đáy ô chôn