Màng chống thấm đất sét tổng hợp


"Màng chống thấm đất sét tổng hợp". Sản phẩm Màng chống thấm đất sét tổng hợp là sản phẩm Polyme tổng hợp ở dạng tấm hoặc cuộn, có hệ số thấm rất thấp, sử dụng để chống thấm cho công trình. Màng chống thấm đất sét tổng hợp sử dụng lót đáy bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh.

Màng chống thấm đất sét tổng hợp có độ bền hàng trăm năm được sử dụng để lót đáy bãi rác thải hợp vệ sinh theo quy trình tiêu chuẩn môi trường nhằm ngăn chặn nước rỉ rác ô nhiễm nguồn nước ngầm và môi trường xung quanh, ngăn nước mưa, thu khí ga, ngăn mùi, chống ô nhiễm... (Màng chống thấm đất sét tổng hợp)



Thông tin "Màng chống thấm đất sét tổng hợp"


Màng chống thấm HDPE HUITEX Đài Loan

Màng chống thấm HDPE HUITEX Đài Loan

Màng chống thấm HDPE HUITEX Đài Loan Màng chống thấm HDPE HUITEX Đài Loan Solmax có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực màng chống thấm. Danh tiếng Solmax có được là dựa vào chuyên môn trong việc cài đặt các sản phẩm địa kỹ thuật, dựa trên kiến ​​thức đạt đến mức độ nghệ