Giá bán màng chống thấm hdpe


"Giá bán màng chống thấm hdpe". Giá bán màng chống thấm hdpe là những sản phẩm được ưu tiên cho các dự án đòi hỏi phải có lớp lót có độ thấm thấp, hóa chất đặc biệt và đặc tính kháng tia cực tím cao, mà hiệu quả cao cho nhiều ứng dụng, chẳng hạn như:

- Giá bán màng chống thấm hdpe được sử dụng tong các bãi chôn lấp chất thải rắn, bãi chôn lấp chất thải nguy hại.

- Giá bán màng chống thấm hdpe giúp Xử lý chất thải động vật ngăn chặn nhiễm bẩn nguồn nước ngầm: BIOGAS...

- Giá bán màng chống thấm hdpe sử dụng trong Nhà máy điện, Xăng Dầu.

- Giá bán màng chống thấm hdpe sử dụng trong Nuôi trồng thủy sản, hồ sản xuất muối, các bể chứa chất thải và hồ chứa nước sạch. (Giá bán màng chống thấm hdpe)Thông tin "Giá bán màng chống thấm hdpe"


Màng HDPE

Màng HDPE

Màng HDPE Màng HDPE Autotak là màng chống thấm tự dính được làm từ nhựa bitum chưng cất với nhựa SBS với lớp phủ có dính trên mặt dưới và một lớp đá tự bảo vệ bên trên. Ứng dụng đơn giản và dễ dàng: đặt cuộn màng đã chỉnh đúng vị trí lên bề