Cung cấp màng chống thấm


"Cung cấp màng chống thấm". Cung cấp màng chống thấm là những sản phẩm được ưu tiên cho các dự án đòi hỏi phải có lớp lót có độ thấm thấp, hóa chất đặc biệt và đặc tính kháng tia cực tím cao, mà hiệu quả cao cho nhiều ứng dụng, chẳng hạn như:

- Cung cấp màng chống thấm được sử dụng tong các bãi chôn lấp chất thải rắn, bãi chôn lấp chất thải nguy hại.

- Cung cấp màng chống thấm giúp Xử lý chất thải động vật ngăn chặn nhiễm bẩn nguồn nước ngầm: BIOGAS...

- Cung cấp màng chống thấm sử dụng trong Nhà máy điện, Xăng Dầu.

- Cung cấp màng chống thấm sử dụng trong Nuôi trồng thủy sản, hồ sản xuất muối, các bể chứa chất thải và hồ chứa nước sạch. (Cung cấp màng chống thấm)Thông tin "Cung cấp màng chống thấm"


Màng chống thấm hdpe giá rẻ

Màng chống thấm hdpe giá rẻ

Màng chống thấm hdpe giá rẻ Màng chống thấm hdpe giá rẻ Màng chống thấm HDPE là tên viết tắt Hight density polypropylenne, màng chống thấm HDPE chứa 97.5% nhựa nguyên sinh, 2.5% còn lại bao gồm cacbon đen, chất ổn định nhiêt, chất kháng tia UV vì vậy HDPE không độc hại và có